کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه جهت دفاع و سمینار (فایل WORD)
فرم تسویه حساب (فایل WORD)
حمایت از پروژه های پژوهشی محیط زیستی در صنعت پتروشیمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فایل pdf)
فراخوان طرح های پژوهشی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران(فایل pdf)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی (فایل pdf)

فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و رساله‌های دکتری تخصصی(فرم شماره یک .docx)(فرم شماره دو 2.docx)
نحوه رفرنس نویسی(فایل.docx)
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد(فایل.docx)


کارشناسی
​برنامه آموزشی جدولبندی شده کاربردی (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی کاربردی (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده محض (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محض (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده دارویی (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی دارویی (فایل pdf)
برنامه آموزشی جدولبندی شده محیط زیست (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محیط زیست (فایل pdf)
برنامه آموزشی گروه شیمی محض و کاربردی ورودیهای 94 به بعد(فایل pdf)
خدمات یکپارچه جایابی دانشجویان متقاضی کارآموزی(فایل pdf)
​فرم تسویه حساب (فایل WORD)


آیین نامه آموزشی(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)(فایلpdf)