ریاست فعلی

       

 نام و نام خانوادگی :  دکتر سید جمیل الدین فاطمی

 رتبه علمی : استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : از سال 1399 تا کنون

 تلفن : 03431322101

پست الکترونیکی : fatemijam@uk.ac.ir                            

 

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 دکتر مریم دهستانی  استاد  دکتری  از سال 1395 تا 1399  dehestani@uk.ac.ir
 دکتر حسن شیبانی  استاد  دکتری  تقریبا یک سال  hsheibani@uk.ac.ir
 دکتر عصمت توکلی نژاد  دانشیار  دکتری  پنج سال  tavakoly@uk.ac.ir