اسامی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌های استان کرمان در سال 1394 در گروه علوم پایه

اعلام اسامی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌های استان کرمان در سال 1394 در گروه علوم پایه: 1- مهدی رنجبر در مقطع دکترا 2- متین نقی زاده در مقطع کارشناسی ارشد