اقدامات بخش شیمی در ایام شیوع کرونا

- در ایام شیوع کرونا و از ابتدای سال جاری تا کنون بخش فعال بوده و کارکنان در دو هفته ابتدایی به صورت شیفتی و پس از آن همه روزه حضور داشته و پاسخگوی تماس ها و مراجعات حضوری دانشجویان بوده اند.

- تعطیلی آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی از شیوع ویروس کرونا تا کنون

- برگزاری دو مورد دفاع در اردیبهشت ماه سال جاری بدون حضور دانشجویان و با حضور دانشجو و اساتید و داوران دفاع

- اعلام بازگشایی آزمایشگاه های تحقیقاتی جهت استفاده دانشجویانی که تا شهریور ماه فارغ التحصیل خواهند شد با تایید استاد راهنما

- برگزاری کلاس ها به صورت مجازی از ابتدای سال جاری به دلیل شیوع کرونا