امور آموزشی و پژوهشی


کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه جهت دفاع و سمینار (فایل WORD)
فرم تسویه حساب (فایل WORD)
حمایت از پروژه های پژوهشی محیط زیستی در صنعت پتروشیمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فایل pdf)
فراخوان طرح های پژوهشی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران(فایل pdf)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی (فایل pdf)

فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و رساله‌های دکتری تخصصی(فرم شماره یک .docx)(فرم شماره دو 2.docx)
نحوه رفرنس نویسی(فایل.docx)
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد(فایل.docx)