انتخاب دکتر طاهر در فهرست پراستنادترین پژوهشگران جهان

بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انتخاب جناب آقای دکتر طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، به عنوان یکی از پراستنادترین پژوهشگران سال 2016م، براساس مستندات تامسون رویترز(ISI)، را خدمت ایشان تبریک عرض می‌کند و سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستار است.