برگزیده بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه

متین نقی زاده، دانشجوی نانو شیمی، برگزیده بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه شد