برگزیده بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه


متین نقی زاده، دانشجوی نانو شیمی، برگزیده بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه شد