تماس با ما


تماس با ما
 تلفن: 33222033-034
 تلفکس : 33222033-034
 پست الکترونیکی:dehestani@uk.ac.ir
 آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر