خدمات یکپارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحدهای صنعتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه فرمایید: www.karamouz.irost.ir