دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو- NCWNN1394

بسمه تعالی "فراخوان مقاله دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو- NCWNN1394" انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین انجمن‌های علمی کشور در راستای دستیابی به اهداف عالی مصوب خود و به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی اقشار دانشگاهی کشور، خاصه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برگزاری سلسله همایش‌های ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو را در دستور کار دارد. لذا با توجه به برگزاری اولین همایش در اردیبهشت ماه سال 1392 در دانشگاه تربیت مدرس و استقبال پرشور اساتید، صاحبنظران و دانشجویان گرامی از آن، انجمن نانوفناوری ایران در نظر دارد دومین همایش موسوم به NCWNN1394 را در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1394 در دانشگاه خوارزمی برگزار نماید. از کلیه علاقمندان به شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید تا مقالات خود را حداکثر تاتاریخ 15 بهمن ماه سال جاری از طریق سایت، به دبیرخانه همایش www.NCWNN1394.irارسال نمایند.

بسمه تعالی

"فراخوان مقاله دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو- NCWNN1394"


 انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین انجمن‌های علمی کشور در راستای دستیابی به اهداف عالی مصوب خود و به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی اقشار دانشگاهی کشور، خاصه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برگزاری سلسله همایش‌های ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو را در دستور کار دارد.

لذا با توجه به برگزاری اولین همایش در اردیبهشت ماه سال 1392 در دانشگاه تربیت مدرس و استقبال پرشور اساتید، صاحبنظران و دانشجویان گرامی از آن، انجمن نانوفناوری ایران در نظر دارد دومین همایش موسوم به NCWNN1394  را در روزهای 30 و 31  اردیبهشت ماه سال 1394 در دانشگاه خوارزمی برگزار نماید.


از کلیه علاقمندان به شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید تا مقالات خود را حداکثر تاتاریخ 15 بهمن ماه سال جاری  از طریق سایت، به دبیرخانه همایش www.NCWNN1394.irارسال نمایند.

محورهای همایش عبارتند از :

نانو شیمی
نانو فیزیک
نانو فوتونیک
نانو مواد
نانو پزشکی
نانو زیست فناوری
نانو الکترونیک
نانو محاسباتی

 

نانو مکانیک