ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

برگزاری ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در هتل آسمان اصفهان بهمن ماه امسال1395 برگزار می شود.

فایل قابل دانلود