هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران با سلام با یاری خداوند متعال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همکاری انجمن شیمی ایران، هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 12، 13 و 14 شهریور 1394 در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز (تبریز، بلوار استاد شهریار، جنب شهر بازی باغلارباغی) برگزار می‌کند. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه استادان، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی جهت شرکت در این همایش علمی دعوت به عمل می‌آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت انجمن شیمی ایران مراجعه نمائید. خواهشمند است فایل قالب مقالات و راهنمای استفاده از آن را در وب سایت کنفرانس ملاحظه نموده و مقالات خود را بر اساس آن و در یک صفحه تنظیم و ارسال نمایید. با تشکر دبیرخانه هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام

 با یاری خداوند متعال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همکاری انجمن شیمی ایران، هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 12، 13 و 14 شهریور 1394 در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز (تبریز، بلوار استاد شهریار، جنب شهر بازی باغلارباغی) برگزار می‌کند. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه استادان، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی جهت شرکت در این همایش علمی دعوت به عمل می‌آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت انجمن شیمی ایران مراجعه نمائید. خواهشمند است فایل قالب مقالات و راهنمای استفاده از آن را در وب سایت کنفرانس ملاحظه نموده و مقالات خود را بر اساس آن و در یک صفحه تنظیم  و ارسال نمایید.

با تشکر

دبیرخانه هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران