هیجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد مکان برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395

هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد

مکان برگزاري: مشهد -  دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم

امکان ارسال مقاله: بله

حوزه های تحت پوشش:   شیمی

تاریخ های مهم

تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395

اطلاعات تماس

تلفن تماس با دبيرخانه: 38804095-051

وب سايت همايش: iicc18.um.ac.ir

ایمیل: iicc18@um.ac.ir

کانال تلگرام: iicc18@

محورهای همایش

این کنفرانس جهت ایجادارتباط وتبادل آرا و نظرات متخصصین درزمینه آخرین دستاوردها درزمینه های ذیل برگزارمی شود:

 • سنتز و شناسایی ترکیب های معدنی
 • سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
 • شیمی نظری و محاسباتی ترکیب های معدنی
 • الکتروشیمی ترکیب های معدنی
 • شیمی آلی فلزی
 • شیمی حالت جامد
 • بیوشیمی معدنی
 • شیمی صنایع معدنی
 • فوتوشیمی معدنی
 • پلیمرهای معدنی
 • نانو شیمی