پنجمین همایش ملی فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد

به استحضار می رسانیم موسسه آموزش عالی جامی در نظر دارد پنجمین همایش از سری همایشهای سالانه " فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد" را با استعانت از خداوند متعال و همکاری پژوهشگران گرامی در 20 بهمن ماه سال ۱۳۹5 در شهر تاریخی اصفهان و در محل هتل بین المللی آسمان برگزار نماید.