پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

زمان: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ مکان: شهر تاریخی اصفهان مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۷/۱۵
فراخوان پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
زمان: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
مکان: شهر تاریخی اصفهان
مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۷/۱۵
با کمال مسرت به آگاهی می رسانیم پس از برگزاری موفقیت آمیزچهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، موسسه آموزش عالی جامی در نظر دارد پنجمین همایش ازسری فوق را با استعانت از خداوند متعال وهمکاری پژوهشگران گرامی درعرصه فناوری نانو در بهمن ماه سال ۱۳۹۵در شهرتاریخی اصفهان درمحل هتل آسمان برگزار نماید. بدینوسیله ازهمه پژوهشگران عزیز جهت شرکت در این همایش و ارائه پژوهش های اصیل وارزشمند خود دعوت بعمل میآید.
امید است با برگزاری سالانه این همایش بتوان گامی هر چند کوچک درراستای گسترش فناوری نانو در بخشهای مختلف تئوری و کاربردی برداشته و بتوان بستری مناسب جهت هم اندیشی و گسترش و عمق بخشی در رابطه با این فناوری نوین ایجاد نمود.
محورهای همایش شامل کلیه پژوهشهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه فناوری نانو میباشد. خواهشمنداست جهت اطلاعات بیشتر به سایت:
مراجعه فرمائید. ncnta.ir