کارمندان بخش شیمی


اسامی کارمندان بخش شیمی:

آقای ناصر ابوسعیدی

 مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: تکنیسین آزمایشگاه (شیمی تجزیه)

شماره تماس: 2139

خانم هما پور جمشیدی

 مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: تکنیسین آزمایشگاه(شیمی آلی)

شماره تماس: 2128

خانم بتول حسنی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس: 2129

آقای امیدعلی زارع ­منصوری

 مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: تکنیسین آزمایشگاه

شماره تماس:2100

خانم زهره شجاعی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:2124

آقای غلام­عباس شریفی

 مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: مسئول دفتر

شماره تماس:2100

آقای محمدعلی نژادشهریاری

 مدرک تحصیلی: دیپلم

سمت: تکنیسین آزمایشگاه (شیمی عمومی)

شماره تماس:2055